Inval och Kriterier

Är du verksam som konstnär, konsthantverkare, designer eller slöjdare och vill bli presenterad på webbsidan Konst - Form – Design i Östergötland, är du välkommen att anmäla ditt intresse. Det finns en länk ”Registrera dig” på förstasidan. Det viktigt att du i formuläret skriver i, eller kopierar in, dina meriter eller CV och en e-postadress för återkoppling. Därefter görs en bedömning utifrån nedanstående kriterier. Kriterierna bygger på Konstnärernas Riksorganisation, KRO:s, KiFs och Svenska Designers medlemskriterier och Arbetsförmedlingen Kulturs kriterier för service till etablerade kulturarbetare. När redaktionen för Konst - Form – Design i Östergötland tagit del av din intresseanmälan skickas inloggningsuppgifter via e-post. Yngre konstnärer (upp till 30 år) som ännu inte har de formella meriterna får gärna registrera sig under ”Unga konstnärer”.

Kriterier

Om man är konstnär eller konsthantverkare gäller:

Har man examen från högre konstnärlig utbildning vid högskola/universitet eller jämförbar utländsk utbildning är man direktmeriterad.

Om man saknar högre konstnärlig utbildning kan man ändå söka på meriter. Man ska då uppfylla minst 4 av nedanstående 8 punkter.

  1. Medlemskap i KRO eller KiF, KC-Mitt.
  2. Genomfört separatutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars främsta syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  3. Deltagit i samlingsutställning i galleri, konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars främsta syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  4. Deltagit i jurybedömd utställning på konsthall eller museum.
  5. Utfört offentligt utsmyckningsuppdrag eller erhållit pris i jurybedömt tävlingssammanhang.
  6. Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum.
  7. I egenskap av konstnär/konsthantverkare ha erhållit stipendium från stat, landsting, kommun, eller erhållit annat enskilt konstnärsstipendium.
  8. Att på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-7 påvisa att man har bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, som t.ex. konstprojekt, konsultuppdrag eller genomgått annan kvalificerad utbildning som är relevant för området.

Om du är upp till 30 år och verksam inom konstområdet och inte har formella meriter eller inte studerat färdigt, registrera dig gärna under "unga konstnärer" på första sidan.

Inval designers

För designers gäller medlemskap i föreningen Sveriges Designer eller påvisande av verksamhet som är på hög professionell nivå om inte högskoleutbildning inom området finns. Alla verksamma designers upp till 30 år som inte studerat färdigt får delta på ”unga konstnärer”, läs mer under länken på första sidan.

Inval inom slöjdområdet

Inom slöjd, av olika genrer gäller att visa på att ha en produktion till försäljning och att vara verksam i Östergötland. Visa på försäljningsställen i och utanför länet. En merit är att ha deltagit i samlingsutställningar eller genomfört separatutställningar och erhållit uppdrag. Här är det experter inom området i hemsidans redaktion som avgör ett deltagande.

Även här kan de som är upp till 30 år och ännu inte studerat färdigt och/eller inte hunnit så långt i sin yrkesverksamhet delta på ”unga konstnärer”, (se första sidan).

 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland