Sök konstnär via orter i länet:
Åtvidaberg
SÖK KONSTNÄR
Namn  
Teknik/ arbetsområde

MIN SIDA
Användare  
Lösenord  
Välkommen till en webbplats för Östergötlands bild- och formkonstnärer
Här kan du som är intresserad av vad länets konstnärer arbetar med hitta information. Här kan du som är konstnär lägga upp din sida med aktuella utställningar bilder och information. Villkor för hur du anmäler dig finns under inval och kriterier.

I Fokus
Namn
Ulla Fredriksson
Adress
Konungsund Smedjan, 61033, Norrköping
E-postadress
mail@ullafredriksson.com
Verksamhet
Under den senaste femårsperioden har jag främst arbetat med ett antal olika gestaltningsuppdrag för offentlig miljö. Nu senast ”Flos Solis Maior” till pendeltågsstation Vega i Haninge kommun som färdigställdes under april 2019. Utgångspunkten för verket har varit en solros fröställning där varje frö representeras av en glob fylld med ljus som skiftar en aning i ljusstyrka. På avstånd smälter ljuspunkterna samman och bildar ett glödande klot, en stjärna eller en sol. Parallellt med uppdraget i Haninge kommun har jag arbetat med en större konstnärlig gestaltning till den nya akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, färdigställd våren 2018. Verkets övergripande titel är ”The Universe, All of space and time and its contents”, och består av fem delar. Gestaltningen bjuder in betraktaren till en värld av mjuka och fantasifulla former som öppnar upp för möten alltefter betraktarens känsloläge för stunden – förnimmelser som slumpartat dyker upp till ytan i form av en association, en odefinierbar magkänsla eller glimtar av igenkännande. På samma gång härbärgerar verket en omsorg om det sinnligt materiella. De fysiska avtrycken i rummet tillför en känsla av närvaro och lugn i en annars mycket rörig miljö. Gestaltningen består av två ljuskonstverk ”Sol” och ”Måne” i väntrum och övre korridor. ”Drömspel”, en sju meter lång relief i trä och hårdgips i nedre korridor, ”Moln” av vit marmor på innergården och exteriört intill akuthuset ”Rymd”, ett planet system som spänner mellan två fasader. För Vallastaden i Linköping, färdigställd 2017, utförde jag verket ” + / - ”. Gestaltningen består av ett antal + och – tecken utskurna i plåt, som tillsammans bildar molnformationer. 2016 gjorde visad jag en serie platsspecifika installationer ”Gardinerna”, i bruksmiljön i Rejmyre på inbjudan av Rejmyre Art Lab. Verken är nära knutna till en text och består av gips och textil. Utöver dessa uppdrag har jag medverkat i olika grupputställningar på Galleri Kronan i Norrköping.

 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland