Info

Registrera din intresseanmälan via länken på första sidan. De uppgifter med "stjärna" vid, är obligatoriska att registrera. Skriv in eller kopiera in ditt CV och skicka ansökan. Redaktionen för webbsidan kommer att kontakta dig med inloggningsuppgifter. Om du inte uppfyller kriterierna för webbsidan eller inte lämnat CV så gör en ny intresseanmälan . Se kriterierna för deltagande under "Villkor och kriterier".
När du fått användarnamn och lösenord till din e-postadress så kan du logga in och lägga upp bilder, text, länkar mm. Uppdatera varje sida för sig så sparas ändringarna. Under "Verksamhetsområde" kan du skriva kortfattat vad du arbetar med inom konst/form/design området. Skriv gärna in aktuella utställningar och projekt under "Presentation". Vid frågor kontakta redaktören för webbsidan.

Kontakt

KONST – FORM – DESIGN i Östergötland är en webbplats för att yrkesverksamma inom bild- och formområdet i regionen ska kunna marknadsföra och visa sin verksamhet.
På webbplatsen kan man söka konstnärer, konsthantverkare, designers och slöjdare via kommun, namn eller teknik och arbetsområde.
KONST – FORM – DESIGN i Östergötland administreras av konstkonsulenten på Östergötlands länsmuseum. Till webbplatsen är en redaktionsgrupp på 5 personer knuten från organisationer och kulturinstitutioner i regionen.
Har ni frågor om webbplatsen kontakta gärna konstkonsulent Lena Wiklund.

Länskonstkonsulent
Lena Wiklund
Box 232
581 02 Linköping
lena.wiklund@ostergotlandsmuseum.se
www.lanskonst.se
46 (0)13-230300 vx.
46 (0)13-230340

Konstverken skyddas av upphovsrätt enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från respektive upphovsman. Frågor kring verk, kontakta respektive konstnär. Konstnärerna ansvar för information och material som finns på respektive konstnärssida.

 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland