Irene Nordh

Adress
Lövensborg, Skedet 209
Borghamn
Vadstena
Telefon: 073 6630497
Mobil: 073 6630497
e-post: irene@irenenordh.se
hemsida: http://www.irenenordh.se
Verksamhet
Arbetar framför allt med måleri och grafik men även med sten, textil och växtmaterial. Mångårig erfarenhet som bildpedagog från undervisning av barn och vuxna. Medlem i KRO. KC-mitt och Grafikens Hus.
 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland