Aldís Ellertsdóttir Hoff

Adress
Norra Promenaden 120b
602 18
Norrköping
Telefon: 0736304086
Mobil: 0736304086
e-post: aldis.ellertsdottir@gmail.com
hemsida: http://www.aldisellertsdottir.se
Verksamhet
Aldís Ellertsdóttir Hoff är född och uppvuxen på Island men bor och verkar i Norrköping. Hon har en MFA från Konsthögskolan vid Umeå Universitet, 2007. Hon uttrycker sig huvudsakligen med performance, installationer och video. Ellertsdóttir Hoffs arbete är idébaserat med en stram utformning. I interaktiva performanceverk väcker hon motstridiga känslomässiga reaktioner som väcker behov av motstånd och reflektion. Hon gör detta genom att analysera och synliggöra förstelnade normer och könsstereotyper. Det kan till exempel handla om den krångliga integrationsprocessen som möter immigranten i Sverige. De senaste åren har hon även arbetat med Norrköping Air, ett nystartat ateljéstipendium. Hon är medlem i Vision Forum ett internationellt nätverk av konstnärer, författare och kuratorer.
 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2018 Konstnärer i Östergötland