Anx Kupiainen

Adress
Solhem Konungsund
61033
Norrköping
Telefon: 011-169004
Mobil: 073-6587955
e-post: anx@kupiainen.se
hemsida: http://www.kupiainen.se
Verksamhet
Jag gör utställningar och arbetar med offentlig konst, allt från teckning till interaktiva installationer. Vid sidan av mitt konstnärskap driver jag www.teckningsrummet.se där jag tillsammans med en kollega lär ut tecknandets konst. Jag är också sedan årsskiftet 2016-2017 verksamhetsledare för Verkstad Konsthall, www.verkstadkonst.se, där jag som enda anställd ordnar programmet, hänger utställningarna samt har budget- och redovisningsansvar. Vid sidan av detta arbetar jag som konstprojektledare på projektbasis, just nu åt Linköping Offentlig Konst.
 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland