Ulla Fredriksson

Adress
Konungsund Smedjan
61033
Norrköping
Telefon: 070 499 60 88
Mobil:
e-post: mail@ullafredriksson.com
hemsida: http://www.ullafredriksson.com
Verksamhet
Under den senaste treårsperioden har jag främst arbetat med ett antal olika gestaltningsuppdrag för offentlig miljö. ”Flos Solis Maior” till pendeltågsstation Vega i Haninge kommun som är under produktion och kommer att färdigställas hösten 2018. Utgångspunkten för verket har varit en solros fröställning där varje frö representeras av en glob fylld med ljus som skiftar en aning i ljusstyrka. På avstånd smälter ljuspunkterna samman och bildar ett glödande klot, en stjärna eller en sol. Parallellt med uppdraget i Haninge kommun har jag arbetat med en större konstnärlig gestaltning till den nya akutmottagningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, färdigställd våren 2018. Verkets övergripande titel är ”The Universe, All of space and time and its contents”, och består av fem delar. Gestaltningen bjuder in betraktaren till en värld av mjuka och fantasifulla former som öppnar upp för möten alltefter betraktarens känsloläge för stunden – förnimmelser som slumpartat dyker upp till ytan i form av en association, en odefinierbar magkänsla eller glimtar av igenkännande. På samma gång härbärgerar verket en omsorg om det sinnligt materiella. De fysiska avtrycken i rummet tillför en känsla av närvaro och lugn i en annars mycket rörig miljö. Gestaltningen består av två ljuskonstverk ”Sol” och ”Måne” i väntrum och övre korridor. ”Drömspel”, en sju meter lång relief i trä och hårdgips i nedre korridor, ”Moln” av vit marmor på innergården och exteriört intill akuthuset ”Rymd”, ett planet system som spänner mellan två fasader. För Vallastaden i Linköping, färdigställd 2017, utförde jag verket ” + / - ”. Gestaltningen består av ett antal + och – tecken utskurna i plåt, som tillsammans bildar molnformationer. 2016 gjorde visad jag en serie platsspecifika installationer ”Gardinerna”, i bruksmiljön i Rejmyre på inbjudan av Rejmyre Art Lab. Verken är nära knutna till en text och består av gips och textil. Utöver dessa uppdrag har jag medverkat i olika grupputställningar på Galleri Kronan i Norrköping.
 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland