Björn Svensk

Adress
Barnhemsgatan 8a
582 28
Linköping
Telefon: 013-103346
Mobil: 0708968346
e-post: bjorn.svensk@gmail.com
hemsida: http://
Verksamhet
Min verksamhet bottnar i måleri och teckning men svävar ofta ut i helt andra tekniker och processer. under senare år har det föutom mitt eget "privata" skapande inneburit engagemang i flera uppdrag med mer offentlig prägel. 2009- 10 jobbade jag med formgivning av familjen Folkessons liv och leverne under kalla kriget på det nya flygvapenmuséet. Under samma tid hade jag ett större illustrationsuppdrag (teckningar) för ALMI till en presentation av ett antal landsbygdsföretag i Östergötland. Under 2010- 11 genomförde jag ett konstprojekt med sociala strömningar som en bärande. Med "Odlingsboet" i Berga; Linköping ville jag skapa en mötesplats och öka kontakterna bland de boende i området med odlandet i fokus. Projekthållare var det kommunala bostadsföretaget Stångåstaden. Under hösten 2011 utformade jag "minneslådor" till geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Under hösten 2011 arbetade jag med en trapputsmyckning till ett trapphus på Nordenflychtsvägen, Stockhom för BoTrygg. Verket fick namnet "Export", fyra bilder från den fagra Kindabygden placerades i den urbana Stockholmsmiljön. Under en hektiskt höst 2011 arbetade jag även med illustrationer till Dick Harrisons bok, "En medeltida storstad", om Söderköping. 2012 har tyngdpunkten legat på det "privata" skapandet inför utställningen "Oh, däh!" tillsammans med Claes W. Fahlgren på Galleri Sander i Linköping. Fortsättning följer bl.a. med uppfräschning av "Familjen Folkesson" miljöerna på Flygvapenmuséet under oktober- december.....................
 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland