KONSTNÄRSFÖRENINGAR
Norra Vätterns Bild- och formkonstnärer
        Norra Vätterns Bild & Formkonstnärer, är en ideell förening som bildades 2003 av yrkesverksamma och fritidskonstnärer som bor eller verkar runt norra Vättern. Föreningens ändamål är att verka för bild- och formkonstens självklara plats i samhället. Föreningen arrangerar årligen Norra Vätterns Konstrunda i början av maj. Mer information finns på www.nvbof.se.
Alka konstnärsförening Linköping
        Alka är en förening för professionella konstnärer. Vi är numera till största delen lokaliserade till de vackra gamla industribyggnaderna på Skyltenområdet vid stationen i Linköping, Södra Oscarsgatan 3C, 58273 Linköping. Alka med ett drygt 50-tal medlemmar vill tillvarata yrkesverksamma konstnärers intressen. Vi vill också verka för tillgång till arbetsplatser/ateljéer, utställningsmöjligheter och kulturella mötesplatser. Kulturens självklara roll i samhällsbygget ligger oss varmt om hjärtat, liksom att vara en aktiv del i regionens konstliv. Dessutom erbjuder vi utåtriktad verksamhet i form av utställningar, workshops, studiebesök och kulturell kompetens vid konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.
blandArt
        I Söderköpings Rådhus, en tidstypisk 1700-talsbyggnad driver konstnärsföreningen blandArt ett galleri för konst och konsthantverk, Galleri Rådhuset. Där visas konst och konsthantverk av hög kvalitet året runt. I anslutning till "Stora Galleriet" finns en permanent utställningsdel i två våningar där man kan köpa konst och konsthantverk. Föreningarna Gröna Galleriets Vänner, Söderköpings konstförening liksom Söderköpings kommun hyr "Stora Galleriet" för egna konstutställningar. blandArt som är initiativtagare till Galleri Rådhuset består av nio konstnärer och konsthantverkare, alla verksamma i Söderköping eller närliggande kommuner. Föreningens medlemmar presenterar nya verk i "Stora Galleriet" under tio sommarveckor samt en "Höstutställning" under november/ december. Samtidigt pågår den permanenta utställningen i två våningar.
KIFiN- Konstnärernas intresseförening i Norrköping
        KIFiN – konstnärernas intresseförening i Norrköping. KIFiN är en intresseförening för yrkesverksamma konstnärer boende i Norrköpings Kommun. Föreningens mål är att verka för medlemmarnas bästa såväl ekonomiskt som kulturpolitiskt gentemot kommun, landsting, stat samt allmänhet. KIFiN består idag av 32 konstnärer inom olika områden. Föreningen hyr och driver 2 ateljéhus i Norrköping. KIFiN driver Galleri Kronan, ett medlemsdrivet konstgalleri centralt i Norrköping.
Krogen Amerika grafikcentrum i Östergötland
        Krogen Amerika är Östergötlands kollektivverkstad för konstnärer som arbetar med grafik. Huset som är ett av Linköpings äldsta uppfördes i början av 1700-talet alldeles efter den stora branden. I dag är vi ett 20-tal konstnärer som använder verkstaden och vi arbetar med de flesta grafiska tekniker såsom torrnål, etsning, träsnitt, fotopolymer, silkscreen Vi ordnar även kurser i grafik och visningar av de grafiska teknikerna. I huset har vi ett galleri där vi visar verk av konstnärer från hela Sverige. Kogen Amerika Läroverksgatan 5 582 27 Linköping tel 013 312285 grafiken@telia.com
OMbergsbygdens KULTURarbetarförening
        Från Holavedens skogar i söder, längs den vilda Vätterstranden, över den bördiga Östgötaslätten, upp mot Ombergs branter och ut över fågelsjön Tåkern, sträcker sig området vi kallar Ombergsbygden. Den har alltid utövat en stark dragningskraft på författare, musiker och konstnärer. Och så är det ännu idag. För att kunna tillvarata möjligheterna i all denna samlade kraft och erfarenhet bildades 1998 OMbergsbygdens KULTURarbetarförening. En intresseorganisation för de yrkesverksamma kulturarbetare, som har förankring i denna bygd. Föreningens mål är att stimulera och stödja de professionella kulturarbetarna och deras satsningar samt att utveckla och levandegöra de kulturtraditioner och miljöer som det finns så rikt av i området.
Svensk Form Öst
        Svensk Form är en ideell medlemsförening med ett uppdrag från regeringen att främja svensk design, både nationellt och internationellt. Svensk Form arbetar för att skapa engagemang och belysa de möjligheter design kan ge för individen, kulturen, samhället och näringslivet. Vi vänder oss till en designintresserad allmänhet och till designbranschen. Den senare gruppen består oftast av producenter, tillverkare, yrkesutövare inom konsthantverk, design, konstindustri, grafisk formgivning, mode och industridesign samt personer med inköps- och marknadsansvar på företag med designanknytning. Naturligtvis är studenter med inriktning på design också en mycket viktig målgrupp. Vi vill även nå ut till opinionsbildare och beslutsfattare inom stat, kommun, landsting och företag samt högskolor och universitet. kontakt: ostergotland@svenskform.se
Östergötlands läns hemslöjdsförening
        Östergötlands Läns Hemslöjdsförening är en ideell länsförening som har sina verksamhetslokaler i Linköping. I ett kulturkvarter med anor från 1700-talet bedriver Hemslöjden kurser, utbildning, utställningar, butik och galleri. Hemslöjdskonsulenterna i Östergötland är stationerade på Hemslöjdsgården men har hela länet som sitt arbetsområde. I butiken erbjuder vi produkter som själva producerar. Än så länge är sortimentet begränsat men vi kommer att utvidga innehållet vartefter. Hemslöjden i Östergötland anordnar kurser runt om i länet. Många av kurserna är i anslutning till Hemslöjdens lokaler. I Hemslöjdens lokaler finns ett galleri. Där visas kontinuerligt utställningar, Hemslöjden samarbetar även med utställningar i länet, nationellt och internationellt. Hemslöjden i Östergötland Storgatan 41 582 23 Linköping 013-12 97 93 info@hemslojdeniostergotland.se
 
 
Producerad av LemonLime Copyright © 2019 Konstnärer i Östergötland